Vereniging

De Tilburgse Fiscalisten Vereniging “De Smeetskring” is de studievereniging voor fiscalisten aan de Universiteit van Tilburg. T.F.V. "De Smeetskring" is opgericht op 23 september 1969. Zij dankt haar naam aan emeritus-hoogleraar Prof. dr. M.J.H. Smeets. Deze heeft van 1931 tot aan zijn afscheid in 1967 in Tilburg het belastingrecht gedoceerd. Het doel van de vereniging is om de afstand tussen studenten, docenten en het bedrijfsleven te verkleinen. De vereniging probeert dit te bereiken door diverse activiteiten te organiseren in de vorm van excursies naar verschillende fiscale bedrijven, lezingen van hoogleraren en uiteraard de borrels. Maar een van de belangrijkste taken van T.F.V. “De Smeetskring” is het behartigen van de (fiscale–) studentenbelangen. Buiten de bovengenoemde activiteiten uit dit zich ook in de boekenkortingen, het aanbieden van een online magazine de Circulaire en de uitgifte van de almanak.

T.F.V. “De Smeetskring” maakt ook deel uit van het Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF). Dit is een overkoepelende organisatie van de acht fiscale studieverenigingen in Nederland. Ieder jaar wordt door een van de verenigingen het LOF-Congres georganiseerd. In 2018 heeft T.F.V. "De Smeetskring" het LOF-Congres georganiseerd en dit was een groot succes! Volgend college jaar zal het LOF-Congres door FIRST Maastricht worden georganiseerd.