Samenvattingen

Ieder semester proberen wij studenten te helpen door het verstrekken van verschillende samenvattingen. De samenvattingen worden geschreven door studenten die alle colleges hebben bijgewoond. We proberen de samenvattingen zo goed mogelijk op inhoud en juistheid te controleren. De samenvattingen zijn up-to-date en kun je zowel contant betalen als pinnen.

Wij streven ernaar om de samenvattingen uiterlijk een week voor het tentamen beschikbaar te hebben.

We zullen die semester aanbieden:

Bachelor:
Formeel Belastingrecht
Openbare Financiën 1 
Omzetbelasting
Grondslagen Europees en Internationaal Belastingrecht
Grondslagen Vennootschapsbelasting


Master:
Methodologie van het Belastingrecht