Samenvattingen

Ieder semester proberen wij studenten te helpen door het verstrekken van verschillende samenvattingen. De samenvattingen worden geschreven door studenten die alle colleges hebben bijgewoond. We proberen de samenvattingen zo goed mogelijk op inhoud en juistheid te controleren. De samenvattingen zijn up-to-date en bevatten zowel hoor- en werkcollegestof (tenzij anders aangegeven). De samenvattingen voor de volgende vakken kun je binnenkort op onze kamer verkrijgen:

- Grondslagen Europees en Internationaal Belastingrecht
- Grondslagen Vennootschapsbelasting
- Formeel Belastingrecht
- Methodologie van het Belastingrecht

Wij streven ernaar om de samenvattingen uiterlijk een week voor het tentamen beschikbaar te hebben.Smeetskring_banner_daysprint_468x60-original