Samenvattingen

Ieder semester proberen wij studenten te helpen door het verstrekken van verschillende samenvattingen. De samenvattingen worden geschreven door studenten die alle colleges hebben bijgewoond. We proberen de samenvattingen zo goed mogelijk op inhoud en juistheid te controleren. De samenvattingen zijn up-to-date. De samenvattingen voor de volgende vakken kun je vanaf heden op onze kamer E207 verkrijgen. Deze kun je alleen contant en gepast betalen:

- Grondslagen Europees en Internationaal Belastingrecht
€4,- voor leden en €6,- voor niet-leden
- Grondslagen Vennootschapsbelasting
€5,- voor leden en €7,- voor niet-leden
- Omzetbelasting
€4,- voor leden en €6,- voor niet-leden
- Methodologie van het Belastingrecht
€4,- voor leden en €6,- voor niet-leden
- Formeel Belastingrecht
€3,- voor leden en €5,- voor niet-leden

Wij streven ernaar om de samenvattingen uiterlijk een week voor het tentamen beschikbaar te hebben.