Bestuur

Voorzitter:
Yde Bolsenbroek

Vicevoorzitter:
Aniek Tijdink

Secretaris:
Emma Weijde

Penningmeester:
Sebastiaan ElstHet fulltime bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen T.F.V. "De Smeetskring". Daarnaast heeft elk bestuurslid zijn/haar eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van de vereniging. Aan het eind van het jaar presenteert het bestuur het jaarverslag en de realisatie van dat jaar.