Bestuur

Voorzitter:
Cyrill Coenen

Vicevoorzitter:
Anne-Sophie Otten

Secretaris:
Stefan Milder

Penningmeester:
Joep Doppen


Het fulltime bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen T.F.V. "De Smeetskring". Daarnaast heeft elk bestuurslid zijn/haar eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van de vereniging. Aan het eind van het jaar presenteert het bestuur het jaarverslag en de realisatie van dat jaar. 

Klik hier voor onze oud-besturen.