Bestuur

Voorzitter:
Emile Scheres

Vicevoorzitter:
Silvio Leussink

Secretaris:
Renske Voermans

Penningmeester:
Luc Daniëls


Het fulltime bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen T.F.V. "De Smeetskring". Daarnaast heeft elk bestuurslid zijn/haar eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van de vereniging. Aan het eind van het jaar presenteert het bestuur het jaarverslag en de realisatie van dat jaar.