FIT

Algemene informatie FIT

Het FIT geeft wetenschappelijk onderwijs en verricht onderzoek op het terrein van de Nederlandse en internationale belastingen.Het FIT is op 18 december 1968 opgericht als interfacultair instituut. De noodzaak voor het oprichten van een zelfstandig instituut binnen de Universiteit van Tilburg - toen nog Katholieke Hogeschool Tilburg - werd vooral gevoeld op het organisatorische en coördinerende vlak. Door de bundeling van de vakgroep Belastingrecht (Faculteit Rechtsgeleerdheid), en het departement Fiscale Economie en het onderdeel Openbare Financiën van het departement Economie (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen) konden de belangen van fiscalisten binnen de facultaire gremia beter worden gediend. Daarnaast liep het curriculum van de fiscaal-juristen en fiscaal-economen voor een groot deel parallel en kon door het samenvoegen van beide studentenpopulaties een behoorlijke verbetering van de doelmatigheid worden bereikt.

FIT Bibliotheek

Het FIT beschikt - naast de fiscale collectie in de universiteitsbibliotheek - over een eigen bibliotheek met een verzameling van binnenlandse en buitenlandse werken op het gebied van het fiscale recht, de fiscale economie en de openbare financiën, alsmede een tijdschriftenverzameling en een scriptotheek. De bibliotheek is niet bedoeld als uitleenbibliotheek, maar staat voor studenten ter beschikking voor inzage.

Internationale samenwerking

In het kader van de primaire onderwijs- en onderzoekstaken op het terrein van de fiscaliteit heeft het FIT in de loop van de afgelopen jaren internationale samenwerking op het gebied van de belastingwetenschap geïnitieerd. Vanuit de sinds 1993 georganiseerde 'Wintercourse' is een hecht netwerk met buitenlandse universiteiten (EUCOTAX) ontstaan, waarin het FIT een spilfunctie vervult. Dit netwerk voert gezamenlijke internationale onderzoeksprogramma's uit en heeft een reeks van gastcolleges door buitenlandse fiscale wetenschappers aan de Universiteit van Tilburg mogelijk gemaakt, terwijl Tilburgse fiscale wetenschappers in dit kader in het buitenland gastcolleges verzorgen.

Postacademisch onderwijs

Het FIT biedt reeds afgestudeerde belastingkundigen de mogelijkheid om van de laatste ontwikkelingen op fiscaal terrein op de hoogte te blijven in de vorm van een steeds wisselend cursusprogramma fiscaal postacademisch onderwijs. Voor de leden van De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs wordt een dergelijk cursusprogramma zelfs exclusief aangeboden. Deze verschillende activiteiten bieden het beroepsveld een efficiënte mogelijkheid om bijzondere onderwerpen snel geactualiseerd te krijgen.

Tax Treaty Case Law around the Globe

Tijdens dit evenement worden actuele cases, wereldwijd, op het gebied van belastingverdragen besproken. Vooraanstaande deskundigen van de 24 relevante jurisdicties, afkomstig uit vijf werelddelen zullen de belangrijkste beslissingen die hun land presenteren. Mogelijk zijn deze beslissingen van invloed op de uitleg en toepassing van belastingverdragen in andere jurisdicties. 

Actualiteitencollege

Jaarlijks wordt aan het eind van het eerste semester een actualiteitencollege voor studenten uit de fiscale studierichtingen en andere geïnteresseerden georganiseerd, waarin de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van de belastingwetgeving in de vorm van lezingen aan de orde komen.

Center for Company Law

Samen met de onderzoeksgroepen vennootschapsrecht en goederen- en insolventierecht maakt het FIT deel uit van het Center for Company Law (Tilburg Center for Studies in Company, Tax, Insolvency and Commercial Law). Het CCL is één van de zeven centra van het Schoordijk Insituut van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het onderzoeksprogramma van het CCL 1999-2004 is getiteld: "Grondslagen en ontwikkelingen van het privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht".