Algemene voorwaarden

1. Afzien van deelname aan een verenigingsactiviteit waarvoor inschrijving is vereist, is slechts mogelijk tot twee dagen voor de activiteit.
Afmelding is slechts mogelijk bij het bestuur. 

2. Naar gelang de omstandigheden van het geval kan het niet of niet tijdig afmelden resulteren in beperking door het bestuur van deelname aan toekomstige verenigingsactiviteiten. 

3. Dit artikel is niet van toepassing op door de vereniging georganiseerde studiereizen