Smeetskring Scriptieprijs

Ieder jaar reikt T.F.V. "De Smeetskring" de Smeetskring Scriptieprijs uit. Hierop maak je kans indien je een 8 of hoger hebt behaald voor jouw scriptie. De scriptieprijs zal worden uitgereikt tijdens de Tilburgse Fiscale Bedrijvendag. Aan de prijs is niet alleen de eer, maar ook een geldbedrag verbonden. Mocht jij als winnaar uit de bus komen, dan ontvang je  € 1200,-. De helft hiervan dien je te schenken aan een goed doel, de andere helft mag je naar eigen inzicht besteden. Ook krijgt de winnaar van de Scriptieprijs de kans om een samenvatting van zijn/haar scriptie te publiceren in het WFR.
De scriptieprijs is tijdens de Bedrijvendag op 2 maart 2020 uitgereikt aan Mark van Wijgerden met de thesis 'Over het publiceren van Tax Principles door AEX-organisaties'. 

Vorige winnaars van de Smeetskring Scriptieprijs waren: 

  • 2019: Stef Kroon - De positie van de emigrant in de aanmerkelijkbelangregeling vanuit het perspectief van de ratio, de belastingverdragen en het EU-recht
  • 2018: Christian Balk - Naar een definitief btw-systeem: einde btw-carrouselfraude in zicht?
  • 2017: Chiel van Erp - All taxpayers are equal but some taxpayers are more equal than others. Een onderzoek naar verleden, heden en toekomst van toetsing van fiscale wetgeving in formele zin aan het gelijkheidsbeginsel door de Hoge Raad.
  • 2016: Rodin Prinsen - Using tax incentives in a digital economy
  • 2015: Joris ten Brink