Tiende Penning

Tiende Penning: Wie? Wat? Waarom?
De Tiende Penning is de Alumnivereniging van T.F.V. "De Smeetskring", de studievereniging voor fiscalisten aan de Universiteit van Tilburg. De Tiende Penning wil graag zoveel mogelijk fiscale alumni bij deze vereniging en haar activiteiten betrekken. Op deze pagina vindt u meer informatie over de Tiende Penning, haar activiteiten en de voordelen van het lidmaatschap. 

Activiteiten 
Ieder jaar organiseert de Tiende Penning een aantal activiteiten voor haar leden. Deze bestaan uit een activiteit in het najaar, een borrel na het Congres Fiscale Actualiteiten dat jaarlijks door het Fiscaal Instituut wordt georganiseerd en een gezellige activiteit in het voorjaar. Zorg dat u erbij bent en neem uw collega's, vrienden en kennissen die ook een fiscale studie in Tilburg hebben gevolgd, ook mee!

Verslag lezing 28 januari
"Ik zeg niet dat het een wondermiddel is, maar als we kijken waar het echte probleem zit, zijn we in staat om deze beter op te lossen." Met deze woorden besloot dr. Van Hout haar lezing over mediation. Een onderwerp dat, op slechts één college van Methodologie van het belastingrecht na, weinig in onze studie aan bod komt. Gezien de mogelijkheden die mediation biedt en de schaal waarop in landen als de Verenigde Staten mediation wordt toegepast, is het zeker een onderwerp dat onze aandacht verdiend.

Waar juristen het aspect 'emotie' zo veel mogelijk proberen uit te schakelen in een casus, speelt deze juist de hoofdrol bij mediation. Wat zit iemand nou echt dwars? Is het echt zo'n probleem dat de belastingplichtige een boete moet betalen, of zit het bezwaar bij de manier waarop de belastingplichtige de boete kreeg opgelegd? Voelt de belastingplichtige zich serieus genomen? Zoals u ziet, een hele andere benaderingswijze dan die wij tot nu toe gekend hebben.
Daarnaast besprak dr. Van Hout de oorsprong van mediation, de verschillende staten van conflict en een aantal ervaringen uit de praktijk: hoe nadat de belastinginspecteur en -plichtige elkaar de huid vol gescholden hadden, uiteindelijke samen koffie zijn gaan drinken. En kreeg ik eindelijk het antwoord op de tentamenvraag: wat is het verschil tussen een conflict en een geschil? Een vraag die me sinds het tentamen bezig hield en waarop ik steeds maar geen goed antwoord kon formuleren.

Na afloop van de lezing was er in de Esplanade de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje de avond nog eens door te nemen en oude bekende uit de studietijd weer eens te spreken.

Lidmaatschap 

Vanwege een contributiestop is het lidmaatschap gratis en geeft het toegang tot alle activiteiten. Tevens ontvangt u met enige regelmaat een nieuwsbrief met het reilen en zeilen van de Tiende Penning en het Fiscaal Instituut Tilburg. En natuurlijk is het lid zijn van de Tiende Penning een manier om weer in contact te komen met uw oude studiegenoten en de gezelligheid van Tilburg. 
Klik hier om lid te worden als alumni.

Het Bestuur 

Het bestuur van de Tiende penning bestaat uit 
dr. Cees Peters (voorzitter), Yvette Timmermans MSc (secretaris) en Bart Mestrom LLM (penningmeester). Het bestuur wordt ondersteund door een commissie bestaande uit leden van T.F.V. De Smeetskring.

De Naam 

De Tiende Penning was een beruchte belastingmaatregel die ingevoerd is door de Hertog van Alva in 1569. Dit was een omzetbelasting van 10% op de verkoop van alle roerende goederen. Deze heffing riep veel verzet op bij de Nederlandse bevolking, maar Alva kondigde in de gehele Nederlanden de maatregel af. De Tiende Penning is echter nooit daadwerkelijk geheven. 
Een onbekende medailleur heeft een penning laten maken waarmee duidelijk werd gemaakt dat de komst van de tiende penning onwenselijk is. Op deze tiende penning waren slechts 9 penningen te zien.Deze roemrijke historie heeft ons de aanleiding gegeven om de Tilburgse fiscale alumnivereniging naar deTiende Penning te vernoemen. Met een knipoog naar het verleden hebben we in ons logo 10 penningen opgenomen. 

Contactadres 
Universiteit van Tilburg 
kamer M 825
Postbus 90153 
5000 LE TILBURG


Telefoon: 013-4662412
E-mail: [email protected]
Internet: tiendepenning.smeetskring.com