Vakkenoverzicht

Vakken Fiscale Economie

Studiejaar 1

Semester 1
Academische Vaardigheden
Financial Accounting
Grondslagen Micro-Economie
Organisatie en Strategie
Wiskunde

Semester 2
Fiscale economie
Grondslagen Macro-Economie
Inleiding Data-Analyse
Investeren en Beleggen
Marketing in Bedrijf

Studiejaar 2

Semester 1 
Inleiding Publiekrecht
Inleiding Boekhouden
Data-Analyse
Openbare Financiën 1 voor Fiscale Economie
Ondernemingsrecht
Grondslagen Inkomstenbelasting

Semester 2
Grondslagen Belastingheffing Ondernemingen
Formeel Belastingrecht
Management Accounting
Vermogensrecht
Openbare Financiën 2 voor Fiscale Economie

Studiejaar 3

Semester 1
Grondslagen Europees en Internationaal Belastingrecht
Omzetbelasting
Filosofie van Mens en Maatschappij
Keuzevak Cluster B (Introduction Tax Technologie of Vrije keuzevakken)
Keuzevak Cluster PROFSKILLS (SFR "De Smeetskring")

Semester 2
Bedrijfsethiek
Ondernemingsfinanciering & Vermogensmarkten
Grondslagen Vennootschapsbelasting
Bachelor Thesis
Keuzevak Cluster B (Vrije keuzevakken)
Keuzevak Cluster PROFSKILLS (SFR "De Smeetskring")

Master

Semester 1
Capita selecta belastingheffing particulieren
Methodologie van het belastingrecht
Keuzevak:
 • Tax Assurance 1
 • Transfer Pricing
 • Tax and Technology (VU)
 • Comprehensive Case Studies European & International Tax Law
 • Successiewet en WBR
Semester 2
Capita selecta Europees en Internationaal Belastingrecht
Capita selecta Vennootschapsbelasting
Master Thesis
Keuzevak:
 • Capita Selecta Omzetbelasting
 • Geschiedenis van het Belastingrecht 
 • Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen
 • Tax Assurance 2
 • Bedrijfsopvolging van familiebedrijven
 • Tax and Technology (TiU)
 • Customs and International Trade

Master: accent indirecte belastingen

Semester 1
Capita selecta belastingheffing particulieren
Methodologie van het belastingrecht
Keuzevak:
 • European Value Added Tax (UM)
 • Profileringsvak Verdieping BTW (UL)
Semester 2
Capita selecta Europees en Internationaal Belastingrecht
Capita selecta Vennootschapsbelasting
Master Thesis
Keuzevak:
 • Capita Selecta Omzetbelasting
 • Indirecte Tax Assurance
 • Indirecte belastingen en internationale handel (VU)
 • Customs and International Trade

Vakken Fiscaal Recht

Studiejaar 1

Semester 1
Inleiding Privaatrecht
Inleiding Straf- en Strafprocesrecht
Europese rechtsgeschiedenis 
Inleiding Constitutioneel recht 
Inleiding Rechtswetenschap
Mentorsessies TLS
Taaltoets Nederlands

Semester 2
Inleiding Belastingrecht
Inleiding Bestuursrecht
Inleiding Internationaal en Europees recht
Inleiding Ondernemingsrecht
Praktijkvaardigheden Procesrecht

Studiejaar 2

Semester 1 
Accounting
Contractenrecht
EU Recht 
Goederenrecht
Grondslagen Inkomstenbelasting

Semester 2
Legal Philosophy A
Formeel Belastingrecht
Boekhouden
Business Law
Grondslagen Belastingheffing Ondernemingen 


Studiejaar 3

Semester 1
Introduction Tax Technology
Rechtsfilosofie B
Recht en Maatschappij
Grondslagen Europees en Internationaal Belastingrecht
Omzetbelasting

Semester 2
Leer van de Openbare Financiën Fiscaal recht
Grondslagen Vennootschapsbelasting
Oefenrechtbank Rechtsgeleerdheid
The World's Legal Systems

Master

Semester 1
Capita selecta belastingheffing particulieren
Successiewet en WBR
Methodologie van het belastingrecht
Keuzevak:
 • Tax Assurance 1
 • Transfer Pricing
 • Comprehensive Case Studies European & International Tax Law
 • Fiscaal strafrecht
 • Tax & Technology (VU)
Semester 2
Capita selecta Europees en Internationaal Belastingrecht
Capita selecta Vennootschapsbelasting
Master Thesis
Keuzevak:
 • Bedrijfsopvolging van familiebedrijven
 • Geschiedenis van het Belastingrecht 
 • Capita Selecta Omzetbelasting
 • Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen
 • Fiscale aspecten van vererving
 • Tax Assurance 2
 • Tax and Technology (TiU)
 • Customs and International Trade

Master: accent indirecte belastingen

Semester 1
Capita selecta belastingheffing particulieren
Methodologie van het belastingrecht
Keuzevak:
 • European Value Added Tax (UM)
 • Profileringsvak Verdieping BTW (UL)
Semester 2
Capita selecta Europees en Internationaal Belastingrecht
Capita selecta Vennootschapsbelasting
Master Thesis
Keuzevak:
 • Capita Selecta Omzetbelasting
 • Indirecte Tax Assurance
 • Indirecte belastingen en internationale handel (VU)
 • Customs and International Trade

Vakken Premaster Fiscale Economie

Studiejaar 1

Semester 1
Finance for Pre-master
Ondernemingsrecht
Data-analyse
Omzetbelasting
Grondslagen Europees en Internationaal Belastingrecht


Vakken Premaster Fiscaal Recht

Studiejaar 1

Semester 1
Academisch juridisch denken
Contractenrecht
Grondslagen Europees en Internationaal Belastingrecht
Taaltoets Nederlands
Inleiding Constitutioneel Recht 
Inleiding Straf- en Strafprocesrecht

Semester 2
Aansprakelijkheidsrecht
Fiscale Paper
Inleiding Ondernemingsrecht
Oefenrechtbank Fiscaal
Legal Philosophy A