Aantekeningen

Hier zijn de werkcollege's van Grondslagen Europees en Internationaal Belastingrecht gepubliceerd.

Werkcollege's GEIBR 2017-2018

Mochten er op- en/of aanmerkingen zijn, kun je een mail sturen naar [email protected]