Oefenrechtbank-main

Pleittrainers ten behoeve van de Oefenrechtbank

Functie
Het departement Public Law, Jurisprudence and Legal History zoekt voor de periode van 14 maart 2019 tot en met 31 mei 2019 pleittrainers voor het begeleiden en trainen van studenten binnen het vak Oefenrechtbank Rechtsgeleerdheid, Moot Court en Oefenrechtbank Fiscaal. Studenten Fiscaal recht worden met nadruk uitgenodigd te solliciteren op de functie ten behoeve van de Oefenrechtbank Fiscaal.
 
Profiel

De taken bestaan uit:

  • het geven van trainingen in het houden van een mondeling betoog aan studenten van de opleidingen Nederlands recht, Internationaal en Europees recht en Fiscaal recht;
  • het onderhouden van contacten met de verantwoordelijke docenten van de verschillende vakgroepen;
  • het onderhouden van contacten met de medewerkers van de Oefenrechtbank;
  • het bijwonen van de begeleidingsbijeenkomsten m.b.t. de pleittrainingen (zes bijeenkomsten);
  • het assisteren van de medewerkers van de Oefenrechtbank bij o.a. de voorbereidingen van de eindpresentatie en de eindpresentatieweek zelf.
 
Functie-eisen
In ieder geval dien je zelf al verder gevorderd te zijn in je studie. De voorkeur gaat uit naar studenten die het vak Oefenrechtbank Rechtsgeleerdheid, Moot Court dan wel Oefenrechtbank Fiscaal zelf al hebben afgerond. Van de trainer wordt verwacht dat hij of zij niet bang is om te spreken voor een kleine groep van vier studenten en dat men deze groep kan coachen. De pleittrainers krijgen een training die wordt gegeven door een extern bureau. Deze training is gepland op vrijdag 15 maart 2019 en iedere pleittrainer dient hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de training worden allerlei vaardigheden geleerd zoals: de opbouw van een pleittraining, observatie en analyse van studenten en het geven van feedback, de omgang met studenten maar ook meer technische zaken als de opbouw van een pleidooi.
 
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een dienstverband voor 0,15 fte voor de periode van 14 maart 2019 tot en met 31 mei 2019. De inschaling vindt plaats in schaal 6 en trede 2 conform de CAO Nederlandse Universiteiten geldig van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019 (UFO-profiel: Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 5). Het salaris bedraagt € 329,10 bruto per maand bij een aanstellingsomvang van 0,15 fte. Je bent flexibel inzetbaar gedurende deze periode.
 
Informatie
Inlichtingen over deze functie kun je inwinnen bij Nathalie Houben, tel. 013-4668335, e-mail: [email protected].

Solliciteren

Solliciteren op deze vacature kan uitsluitend online via onderstaande link. Je sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae en cijferlijst, dient uiterlijk 1 november a.s. verstuurd te zijn. Sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden op maandag 19 en dinsdag 20 november 2018.
 
Tilburg Law School
Tilburg Law School (TLS) staat voor kwaliteit, met brede, internationale opleidingen en innovatief onderzoek. Het onderzoek van Tilburg Law School vindt plaats in een organisatie waar ruimte is voor diversiteit. De Tilburg Graduate Law School is verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van promovendi en onderzoeksmasterstudenten. De inspirerende en open cultuur maakt het werken plezierig.
 
Tilburg Law School
 
Sollicitatiecode
Tilburg University hanteert de NVP-sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling.
 
Disclaimer

De tekst in deze vacatureadvertentie is auteursrechtelijk beschermd eigendom van Tilburg University. Gebruik, verspreiding en verdere openbaarmaking van de advertentie zonder uitdrukkelijke toestemming van Tilburg University is niet toegestaan en dat geldt expliciet voor gebruik door werving- en selectiebureaus welke niet rechtstreeks handelen in opdracht van de Tilburg University. Reacties naar aanleiding van werving door niet-opdrachtnemers van Tilburg University worden niet in behandeling genomen.