Sprekers

Prof. dr. P.H.J. (Peter) Essers 
Peter Essers is hoogleraar belastingrecht aan Tilburg University en redacteur van diverse tijdschriften op fiscaal gebied. Sinds 11 juni 2019 is hij ook lid van de Eerste Kamerfractie van het CDA. Eerder was hij dat in de periode 2003-2015. In zijn eerste periode als Kamerlid hield de heer Essers zich behalve met financiën bezig met economische zaken en hoger onderwijs en was hij voorzitter van de vaste commissie voor Financiën. Tevens staan er vele publicaties op zijn naam en heeft hij veel activiteiten verricht met betrekking tot de fiscaliteit. Zijn interesse ligt voornamelijk bij de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, Europese belastingrecht en fiscaal beleid. Het is een eer om hem als dagvoorzitter te hebben op het Lustrumcongres. 

Prof. dr. B. (Bruno) Peeters
Bruno Peeters is hoogleraar Fiscaal Recht aan de Faculteit Rechten van Universiteit Antwerpen. Hij is ook advocaat bij het kantoor Tiberghien Antwerpen en sinds 2015 assessor afdeling wetgeving Raad van State. Tevens heeft Bruno Peeters meerdere publicaties geplaatst en meerdere professionele activiteiten verricht binnen de fiscaliteit. Hij is gespecialiseerd in grondwettelijk recht, belastingrecht en economisch publiekrecht. 

Dr. C.A.T. (Cees) Peters
Cees Peters is universitair docent aan Tilburg University en werkzaam als assistent professor bij het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT) van Tilburg University. Tevens is hij opleidingscoördinator van het vak ‘Transfer Pricing’. Cees Peter is gespecialiseerd in het internationale belastingrecht en de politieke economische aspecten hiervan. Binnen dit vakgebied houdt hij zich vooral bezig met ‘international tax governance’ en thema’s als het fiscale beleid van overheden, multinationale ondernemingen en andere internationale organisaties. Daarnaast heeft de heer Peters een uitgebreide kennis van transfer pricing, Europees belastingrecht en staatssteun.  

Prof. dr. H. (Henk) Vording
Henk Vording is hoogleraar Algemeen Belastingrecht en onderzoekscoördinator van Universiteit Leiden. Hij is verbonden aan de afdeling Belastingrecht. Daarnaast is hij bestuurslid van het E.M. Meijersinstituut voor rechtswetenschappelijk onderzoek. De heer Vording is ook een vaste medewerker van het Weekblad Fiscaal Recht (WFR) en heeft tot de dag van vandaag vele functies verricht met betrekking tot de fiscaliteit. 

Dr. mr. O.I.M. (Onno) Ydema 
Onno Ydema is vandaag de dag werkzaam als advocaat bij Greenberg Traurig LLP. Hij focust zich vooral op procesvoering en ondernemingsrecht, met een nadruk op de internationale arbitrage. Onno Ydema is een bekende auteur op het gebied van recht van echtscheiding. Daarnaast is hij  verbonden met enkele top 500 meest welvarende marktleiders in Nederland. Tevens is hij deeltijd rechter bij het gerechtshof in Den Haag. 
Tot slot was Onno Ydema actief in academische wereld als hoogleraar van 1995 tot 2013 aan de Universiteit Leiden.