Dagprogramma

09:30 – 10:00        Ontvangst met koffie en thee

10:00 – 10:15        Prof. dr. P.H.J. (Peter) Essers (dagvoorzitter) – Welkomstwoord

Plenair 1
10:15 – 10:40:      Prof. dr. H. (Henk) Vording – Algemene introductie: “Belastingen:
                               altijd de prijs van beschaving?”
10:40 – 11:05:      Dr. mr. O.I.M. (Onno) Ydema – De Tiende Penning van Alva in de
                               Tachtigjarige Oorlog (1569)

11:05 – 11:20:        Pauze

Plenair 2
11:20 – 11:45:        Prof. dr. B. (Bruno) Peeters – De fiscale achtergrond van de
                                opstand van de Belgen (1830)
11:45 – 12:10:        Prof. dr. P.H.J. (Peter) Essers – Belastingverzet in de Tweede
                                Wereldoorlog (eind 1942 – begin 1943)
12:10 – 12:50:        Prof. dr. P.H.J. (Peter) Essers, prof. dr. B. (Bruno) Peeters, dr.
                                 C.A.T. (Cees) Peters, prof. dr. H. (Henk) Vording en dr. mr. O.I.M.
                                 (Onno) Ydema – Panel

Bedrijvenlunch
13:00 – 13:30:         Voorgerecht
13:30 – 14:00:         Hoofdgerecht
14:00 – 14:30:         Nagerecht

14:45 – 15:45:        Workshop ronde 1

15:50 – 16:50:        Workshop ronde 2

17:00 – 17:15:        Afsluiting door dagvoorzitter prof. dr. P.H.J. (Peter) Essers

17:15 – 18:00:        Borrel