Algemene Voorwaarden

Lid worden
  • Na inschrijving is het mogelijk om schriftelijk uw inschrijving te annuleren 2 weken nadat u zich hebt ingeschreven zonder opgaaf van reden.
  • Na het bovenstaande termijn van 2 weken is annulering alsmede restitutie van inschrijfgelden niet meer mogelijk.
  • Uitschrijven dient te gebeuren 2 maanden voor aanvang van het nieuwe collegejaar
  • Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen Giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.
  • Ondergetekende is er van bewust dat hij/zij lid wordt van de vereniging en mag genieten van de voordelen die zij aan haar leden biedt. Aan deze voordelen kunnen nimmer rechten worden ontleend.
  • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en is momenteel een bedrag van €10,-
  • Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden machtigt ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” het totale bedrag van het lidmaatschap van zijn of haar bankrekening af te schrijven.