Algemene Voorwaarden

Lid worden
  • Na inschrijving is het mogelijk om schriftelijk uw inschrijving te annuleren 2 weken nadat u zich hebt ingeschreven zonder opgaaf van reden.
  • Na het bovenstaande termijn van 2 weken is annulering alsmede restitutie van inschrijfgelden niet meer mogelijk.
  • Uitschrijven dient te gebeuren 2 maanden voor aanvang van het nieuwe collegejaar
  • Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen Giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.
  • Ondergetekende is er van bewust dat hij/zij lid wordt van de vereniging en mag genieten van de voordelen die zij aan haar leden biedt. Aan deze voordelen kunnen nimmer rechten worden ontleend.
  • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en is momenteel een bedrag van €10,-
  • Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden machtigt ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” het totale bedrag van het lidmaatschap van zijn of haar bankrekening af te schrijven.
  • Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder de website, op social media en voor drukwerk.
Ook kun je hier onze Privacy Policy inzien.