Bestuur

Voorzitter:
Pim Koppel

Vicevoorzitter:
Joris van der Steen

Secretaris:
Evelien Voordendag

Penningmeester:
Maarten Kruitbosch

Het fulltime bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen T.F.V. "De Smeetskring". Daarnaast heeft elk bestuurslid zijn/haar eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van de vereniging. Aan het eind van het jaar presenteert het bestuur het jaarverslag en de realisatie van dat jaar.