Algemene voorwaarden Lustrumgala 2019

Algemene voorwaarden Lustrumgala

1. Na inschrijving is het slechts mogelijk om schriftelijk uw inschrijving bij het bestuur te annuleren t/m 13 september 2019. Dit geldt ook voor de introducé.

2. Na 13 september 2019 is annulering alsmede restitutie van inschrijfgelden niet meer mogelijk. Dit geldt ook voor de introducé.

3. Ondergetekende is ermee bekend dat het inschrijfgeld per automatische incasso zal worden geïnd. Ook is de ondergetekende ermee bekend dat voor zijn/haar introducé het inschrijfgeld van te voren moet worden overgemaakt.

4. Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken. 

5. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder de website, op social media en voor drukwerk. Dit geldt ook voor de introducé.