Algemene voorwaarden Fiscale Bedrijvendag

Algemene voorwaarden Fiscale Bedrijvendag

1. Na inschrijving is het slechts mogelijk om schriftelijk uw inschrijving bij het bestuur te annuleren t/m 31 maart 2021.

2. Na 31 maart 2021 is annulering alsmede restitutie van inschrijfgelden niet meer mogelijk.

3. Afmelding binnen 48 uur voorafgaand aan de activiteit zal leiden tot het verhalen van de kosten á €30 per deelnemer op de desbetreffende persoon. 

4. Ondergetekende is ermee bekend dat het inschrijfgeld per automatische incasso zal worden geïnd.

5. Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken. 

6. Tijdens de Bedrijvendag wordt ondergetekende geacht de gehele dag (9:15 uur – 17:30 uur) aanwezig te zijn en zijn camera aan te hebben.

7. Indien ondergetekende zich niet houdt aan de, door de commissie aangewezen dresscode, kan hem / haar de toegang tot de Bedrijvendag worden geweigerd. 

8. De voorkeuren die ondergetekende heeft opgegeven voor de verschillende deelnemende organisaties bieden in geen geval garantie bij het samenstellen van het persoonlijke programma van ondergetekende.

9. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” toestemming om gegevens aan de deelnemende kantoren van deze Bedrijvendag te verstrekken, waaronder de naam, e-mailadres en CV.

10. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder de website, op social media en voor drukwerk.