Algemene voorwaarden Externe dagen

Algemene voorwaarden Externe dagen

1. Na inschrijving is het slechts mogelijk om schriftelijk uw inschrijving bij het bestuur te annuleren t/m 8 maart 2018.

2. Na 8 maart 2018 is annulering alsmede restitutie van inschrijfgelden niet meer mogelijk.

3. Naar gelang de omstandigheden van het geval kan het niet of niet tijdig afmelden resulteren in beperking door het bestuur van deelname aan toekomstige verenigingsactiviteiten.

4. Ondergetekende is ermee bekend dat het inschrijfgeld per automatische incasso zal worden geïnd.

5. Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken. 

6. Ondergetekende gaat ermee akkoord dat een kopie moet zijn ingeleverd van een geldige identiteitskaart of paspoort bij het bestuur. Indien hier niet aan wordt voldaan zal de inschrijving vervallen. 

7. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft ondergetekende T.F.V. “De Smeetskring” toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder de website, op social media en voor drukwerk.